Asociacija “Jūros veteranai”

Asociacija ,,Jūros veteranai” įkurta 2007 metais. Ji vienija daugiau nei 300 narių.

siekti, kad nebūtų pamiršti jūreiviški papročiai
propaguoti jūreivišką verslą jaunimo tarpe
remti, skatinti ir dalyvauti visuose renginiuose, kurie susiję su jūreiviškais papročiais

seminarų, vakaronių rengimas
paskaitų jūrine tematika organizavimas
bendravimas su bendrojo lavinimo ir aukštosiomis mokyklomis, pravedant švietėjišką pažintinį darbą apie jūreiviško darbo ypatumus
bendravimas su kitomis Klaipėdos miesto ir krašto organizacijomis, dalyvavimas jų renginiuose, pabrėžiant jūrinio paveldo ir tradicijų puoselėjimą Klaipėdos mieste
įsteigta savišalpos kasa, sudaranti galimybes nariams gauti paramą iš asociacijos

jūros veteranai

Asociacijos pirmininkas

Vytautas Petrulis

Asociacijos pirmininko pavaduotojas

Vilius Kaunietis

Narystė

Į asociaciją ,,Jūros veteranai“ priimami asmenys, kurie savo darbinę veiklą yra (buvo) susieję su tiesioginiu darbu jūroje arba dirba (dirbo) organizacijose, kurių tiesioginė veikla susijusi su jūrinės pramonės veiklos užtikrinimu dirbant kranto įstaigose, įmonėse. Stojantysis į asociaciją privalo jos vadovybei pateikti atitinkamos formos pareiškimą su duomenimis, išrašu iš jūrininko knygelės ar socialinio draudimo pažymėjimo.

jūros veteranai

Nario prašymas

Narių priėmimo nuostatai

0 Nariai

“Jūros veterano” apdovanojimas

Ženklas „Jūros veteranas“ – tai dviejų reljefinių lygių penkiakampis. Jo kampai simbolizuoja penkis vandenynus, o įkomponuotas apskritimas – stilizuotą žemės rutulį. Viršutinėje ženklo dalyje baltos emalės burlaivis – jūrinės profesijos simbolis. Ženklu „Jūros veteranas“ apdovanojami jūrų laivų registre registruotuose laivuose išdirbę ne mažiau kaip 12,5 metų ir turintys bendrą darbo stažą ne mažiau kaip 20 metų. Jų vertus asmenis renka komisija, sudaryta iš visuomeninių organizacijų: Jūrų kapitonų klubo, Lietuvos laivų savininkų asociacijos, Lietuvos saugios laivybos administracijos, asociacijos „Jūros veteranai“ atstovų.

Asociacija “Jūros veteranai”

Įmonės kodas: 300076848

A/S LT51 7300 0101 3220 5482, AB “Swedbank”

Adresas: Tiltų g. 6, Klaipėda

Telefonas: 8 614 39799

El. paštas: info@jurosveteranai.lt